Wiadomości

Wypadki drogowe, raport 2022

W 2022 roku do Policji zgłoszono 21 322 wypadki drogowe mające miejsce na drogach
publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W porównaniu z:

 • rokiem 2020, kiedy to miało miejsce 23 540 wypadków, liczba ta spadła o 2 218 wypadków (-9,4%),
 • rokiem 2021, w którym odnotowano 22 816 wypadków, liczba ta spadła o 1 494 wypadki (-6,5%).

W wyniku wypadków drogowych 1 896 osób poniosło śmierć. W porównaniu z:

 • rokiem 2020, kiedy zginęło 2 491 osób, nastąpił spadek o 595 osób (-23,9%),
 • rokiem 2021, w którym śmierć poniosło 2 245 osób nastąpił spadek o 349 osób (-15,5%).

W wypadkach drogowych ranne zostały 24 743 osoby (w tym ciężko 7 541). W porównaniu z:

 • rokiem 2020, kiedy obrażenia odniosły 26 463 osoby, liczba rannych zmniejszyła się
  o 1 720 (-6,5%),
 • rokiem 2021, kiedy obrażenia odniosło 26 415 osób, liczba ta spadła o 1 672 osoby tj.
  (-6,3%).

W 2022 roku do jednostek Policji zgłoszono 362 266 kolizji drogowych. W porównaniu z:

 • rokiem 2020, w którym zgłoszono Policji 382 046 kolizji, liczba ta zmniejszyła się o 19
  780 (-5,2%),
 • rokiem 2021, w którym zgłoszono 422 627 kolizji liczba spadła o 60 361 (-14,3%).

W ostatnim dziesięcioleciu, najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar odnotowano w
2013 roku. Od tego roku obserwowany był spadek wypadków drogowych i ich ofiar do roku
2016, kiedy nastąpił wzrost. W 2017 roku zanotowano znaczny spadek w porównaniu do roku
poprzedniego. W 2018 i 2019 roku zmniejszyła się liczba wypadków i osób rannych, przy
wzroście liczby osób zabitych. W latach 2020 – 2022 nastąpił spadek liczby wypadków, osób
zabitych i rannych.

Źródło: statystyka.policja.pl