Samochody firmowe

VAT i kratka

Najwięcej ograniczeń podatkowych dotyczących branży Car Fleet Management (CFM) napotykamy obecnie w przepisach o podatku od towarów i usług. Jest jednak szansa, żeby chwilowe ożywienie, spowodowane czasowym przywróceniem możliwości odliczania VAT od aut z kratką, przemieniło się w długofalowy bodziec dla branży leasingowej. Rada Ministrów odrzuciła właśnie projekt resortu finansów, który zakładał zawieszenie tego prawa od 2010 roku.

Zgodnie z orzeczeniem ETS z grudnia 2008 roku, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od paliwa do pojazdów służbowych, polski ustawodawca nie mógł po pierwszym maja 2004 roku wprowadzić większych ograniczeń w odliczalności podatku VAT od paliw, niż były przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Oznaczało to, że obowiązujące przepisy ustawy o VAT w zakresie odliczania podatku VAT od paliwa były niezgodne z przepisami wspólnotowymi. To z kolei oznaczało, iż co do zasady nie powinny mieć one zastosowania.

Po wyroku ETS, Ministerstwo Finansów wydało interpretację przepisów, zgodnie z którą przedsiębiorcy znów mieli możliwość pełnego odliczania VAT od pojazdów z tzw. kratką. Jednak już kilka miesięcy później pojawiły się zapowiedzi zmian w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. Miały one na kolejne trzy lata zablokować możliwość pełnego odliczenia VAT w przypadku zakupu auta z kratką i paliwa do takiego samochodu. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług przygotowane przez Ministerstwo Finansów zakładały między innymi możliwość odliczenia 60 % podatku VAT- nie więcej jednak niż 6 tys. zł przy zakupie samochodu do 3,5 tony. Zawieszone miało być również prawo do odliczenia VAT od paliw do samochodów osobowych. Prawo do odliczenia miałoby przysługiwać tylko w przypadku niektórych samochodów do 3,5 tony, np. typowych samochodów dostawczych, busów czy typu pick-up. – mówi Anna Ochędzan, Konsultant Podatkowy LeasePlan Fleet Management.

W informacji PAP czytamy, że Rada Ministrów poprosiła ministra finansów, by jeszcze raz przeanalizował sytuację i przedstawił inne rozwiązania. Problem polega bowiem na tym, iż w założeniach znalazły się rozwiązania dotyczące nie tylko odliczenia VAT od samochodów, ale także podwyższające limity, po przekroczeniu których zostaje się podatnikiem VAT oraz przepisy dotyczące wydawania rozporządzeń związanych ze zwolnieniami z prowadzenia kas fiskalnych. Na uregulowanie tej ostatniej kwestii rząd nie ma wiele czasu, gdyż z końcem roku przestaje obowiązywać obecne rozporządzenie.

Odrzucenie projektu Ministerstwa Finansów jest bardzo dobrą wieścią zarówno dla branży leasingowej, jak i dla samych przedsiębiorców. Niektóre firmy zdecydowały się pospieszyć z leasingiem aut przed końcem roku, ze względu na planowane zmiany przepisów. Mam nadzieję, że projekty dalszych zmian zostaną zaniechane.  Utrzymanie obecnych zasad odliczania podatku VAT pozwoliłoby firmom na długofalowe planowanie dużo korzystniejszych zakupów flotowych. Prawdziwą rewolucją jednak, jeśli chodzi o rozwój leasingu w Polsce byłyby zmiany podatkowe, w zakresie pełnej odliczalności VAT od samochodów osobowych. Są to pojazdy najczęściej leasingowane, a korzyści wynikające z takiego rozwiązania z pewnością wpłynęłaby na dalszy wzrost zainteresowania usługami firm CFM.  – Artur Sulewski, Dyrektor Handlowy LeasePlan Fleet Management.

MultiPR