Paliwa

Początek roku szkolnego na stacjach paliw

Początek roku szkolnego przynajmniej na stacjach paliw upływa bardzo spokojnie. W ostatnim tygodniu Reflex zaobserwował niewielkie ruchy detalicznych cen paliw. Średnio w skali kraju w mijającym tygodniu benzyna Pb95 potaniał 1 gr./l do poziomu 4,55 PLN/l przy czym na niektórych stacjach ceny benzyny delikatnie drożały.

Na chwilę obecną benzyna jest najtańsza od końca marca tego roku, jednak na dalsze obniżki cen w kolejnych tygodniach nie mamy już co liczyć. W porównaniu z rokiem ubiegłym benzyna jest średnio 12 gr./l droższa. Za olej napędowy natomiast musimy średnio płacić 4,30 PLN/l i jest to analogiczny poziom jak tydzień temu. Na stacjach paliw ostatnio taki poziom cen ON obserwowaliśmy na koniec kwietnia tego roku. W porównaniu z rokiem ubiegłym ON jest 53 gr./l droższy.

W mijającym tygodniu podrożał jedynie gaz LPG – średnio 1 gr./l. Obecnie detaliczna cena autogazu kształtuje się na poziomie 2,15 PLN/l i jest 24 gr./l wyższa niż przed rokiem. Na stacjach w kraju obecnie spotkamy LPG po 2 PLN/l jak również 2,30 PLN/l. Patrząc z perspektywy ostatnich kilku miesięcy widać, że ceny autogazu są bardzo stabilne. Od stycznia tego roku średnie detaliczne ceny LPG utrzymują się w granicach 2,12-2,21 PLN/l. Późną jesienią i zimą natomiast możemy spodziewać się wzrostu cen do poziomu 2,35 PLN/l.

Biorąc pod uwagę zmiany hurtowych cen paliw w mijającym tygodniu (wzrost cen benzyn o 5 gr./l i ON 3 gr./l), bardzo prawdopodobne, że kolejny tydzień przyniesie kilkugroszowe podwyżki cen-średnio 2-4 gr./l.