Jak to zrobić

Nowy taryfikator punktów karnych

W dniu 4 kwietnia br. minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki podpisał rozporządzenie, wprowadzające nowy taryfikator punktów karnych dla kierowców łamiących przepisy drogowe. Rozporządzenie czeka jeszcze na podpis dwóch ministrów: transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz minister sprawiedliwości.

Po ich podpisie nowa punktacja będzie przesłana do publikacji w Dzienniku Ustaw. Zacznie obowiązywać po 30 dniach od jego publikacji. MSW przewiduje, że taryfikator z wykazem punktów, które otrzymają kierowcy łamiący przepisy drogowe wejdzie w życie w maju br.

Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa dzieci, pasażerów oraz pieszych. Propozycje te dotyczą wykroczeń, które są najbardziej uciążliwe dla uczestników ruchu drogowego oraz tych wykroczeń, które występują najczęściej.

Zmiany w punktacji zostały ujęte w projekcie rozporządzenia MSW w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Nowy taryfikator punktów – przykładowa punktacja za wykroczenia w ruchu drogowym

– Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 5 pkt (dotychczas 0)

– Rozmowa przez telefon komórkowy – 5 pkt (dotychczas 0)

– Wjeżdżanie między pojazdy jadące w kolumnie – 2 pkt (dotychczas 0)

– Wjeżdżanie na skrzyżowanie jeśli na nim lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2 pkt (dotychczas 0)

– Zakrywanie m.in. świateł, oznaczeń czy tablic rejestracyjnych – 3 pkt (dotychczas 0)

– Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 3 pkt (dotychczas 0)

– Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 3 pkt (dotychczas 0)

– Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru (nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów) – 2 pkt (dotychczas 0)

– Przewóz dzieci niezgodnie z przepisami (w szczególności bez fotelika) – 6 pkt (dotychczas 3)

– Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) – 4 pkt (dotychczas 1)

– Przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną a za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób dodaje się 1 pkt – od 1 do 10 pkt (dotychczas 1)

– Przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy z naruszeniem przepisów – 2 pkt (dotychczas 1 pkt)

– Przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów – 2 pkt (dotychczas 1 pkt)

– Ciągnięcie za pojazdem osób m.in. na nartach, sankach lub wrotkach – 5 pkt (dotychczas 0)

– Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu – 10 pkt (dotychczas 8)

– Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 6 pkt (dotychczas 5)

– Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej – 10 pkt (dotychczas 8 pkt)

– Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 9)

– Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 8 pkt)

– Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie – 5 pkt (dotychczas 3)

– Niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP – 2 pkt (dotychczas 1)

MSW, fot. Policja