Ekologia

Czystsze środowisko i tańsza jazda

Komisja Europejska zakłada, że w 2012 r. emisja CO2 będzie wynosiła 120g/km, co jest wartością o 25% mniejszą niż w 2004 r. Zyska na tym środowisko, jednak poprzez wzrost cen produkcji samochodów z powodu zastosowania technologii ograniczających emisje szkodliwych substancji, podupaść może przemysł motoryzacyjny.

PZPM przedstawił raport zawierający wskazówki ekologicznego używania pojazdów samochodowych.

„Rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską, ograniczające się wyłącznie do koncernów samochodowych, mogą doprowadzić do wzrostu cen samochodów, a co za tym idzie kłopotów producentów w Europie – powiedział Dyrektor PZPM Jakub Faryś. „Konieczne jest zastosowanie rozwiązań, które zapewnią nie tylko redukcję dwutlenku węgla, ale także ochronę miejsc pracy w zakładach branży motoryzacyjnej”.

W raporcie PZPM przedstawione są metody pozwalające obniżyć emisję CO2 do atmosfery, przy zastosowaniu powszechnie dostępnych środków. M.in. można stosować paliwa alternatywne, ulepszyć i usprawnić sieci drogowe oraz prowadzić pojazdy w ekonomiczny sposób. Dodatkowo należałoby wprowadzić sprawne zarządzanie ruchem ulicznym oraz proekologiczny system opodatkowania.

Istotny wpływ na obniżenie CO2 produkowanego przez samochody miałoby zastosowanie ulicznych świateł aktywnych, działających w zależności od natężenia ruchu. Zastąpienie połowy sygnalizacji świetlnej nowocześniejszą pozwoliłoby na obniżenie emisji tej substancji o 2,4 mln ton rocznie. Dodatkowe 5% spadku emisji CO2 możliwe byłoby po poprawieniu infrastruktury i stanu nawierzchni dróg.

Ekonomiczna jazda samochodem pozwala zarówno na spadek produkcji przez pojazdy szkodliwych substancji, ale także daje duże oszczędności przy kupowaniu paliwa, aż do 25%.

W raporcie PZPM zawarte są instrukcje, będące zasadami, których stosowanie zapewnia obniżenie spalania paliwa w czasie jazdy. Należy:

– jak najwcześniej zmieniać bieg na wyższy,

– jechać płynie, brać pod uwagę natężenie ruchu, nie rozpędząć się niepotrzebnie,

– wyłączać silnik w czasie postojów, nawet, jeżeli są krótkie,

– dbać o właściwe ciśnienie w oponach,

– wybierać optymalną trasę jazdy,

– usuwać zbytnie ładunki z samochodu.

źródło PZM, Samar