Bezpieczeństwo

Zasady kontroli przez Policję Ruchu Drogowego

Komenda Główna Policji informuje o zasadach przeprowadzania kontroli ruchu drogowego w wyciągu z rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego.

źródło KGP

Zasady prowadzenia kontroli ruchu drogowego zostały określone w wydanym na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

W rozporządzeniu tym można znaleźć odpowiedź na pytanie czy i w jakich sytuacjach radiowóz oraz policjant przeprowadzający kontrolę ruchu drogowego powinien być widoczny dla kierującego samochodem?

Dla kierującego pojazdem najistotniejszym elementem tych zasad jest to, że polecenie do zatrzymania pojazdu winno być podane z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta. Warto zaznaczyć, iż reguły te nie określają „widoczności” pojazdu policyjnego, gdyż kontrola drogowa może być przeprowadzana także przez policjanta pełniącego służbę bez radiowozu np. w patrolu pieszym lub korzystającego z motocykla.

Generalną zasadą jest to, że pojazd policyjny powinien być ustawiony w miejscu bezpiecznym i widocznym dla uczestników ruchu, niemniej jednak w sytuacji, gdy nie może być ona zastosowana – a prowadzenie kontroli na danym odcinku jest uzasadnione – dopuszczalne jest inne usytuowanie pojazdu policyjnego. Podkreślić należy, że niezależnie od usytuowania pojazdu policyjnego, dla uczestnika ruchu drogowego wiążące są polecenia i sygnały podawane przez policjantów, którzy dobierają miejsce i sposób przeprowadzenia kontroli, tak aby nie powodowało to utrudnienia, bądź zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Warto także podkreślić, że osobie jadącej zgodnie z przepisami nie przeszkadza, w jakim miejscu stoi radiowóz i policjant przeprowadzający kontrolę, natomiast dla osoby pędzącej 150 km/h radiowóz ten zawsze będzie widoczny zbyt późno.