Bezpieczeństwo

X-BESIP bez granic

Polscy i czescy policjanci przeprowadzili na terenie powiatu jesenickiego i nyskiego akcję prewencyjną pn. „X-BESIP bez granic”. W ramach wspólnych patroli funkcjonariusze kontrolowali transport drogowy. Celem tego przedsięwzięcia było również poszukiwanie nielegalnych emigrantów, skradzionych rzeczy i pojazdów.

W akcji uczestniczyły wspólne patrole policjantów z Jesenika i KPP w Nysie. Na terytorium Republiki Czeskiej do akcji włączono organy Policji Przygranicznej oraz Urzędu Celnego. Działania przeprowadzono 20 kwietnia w godzinach 8.00 – 14.00 na obszarach przygranicznych powiatu jesenickiego i nyskiego. W akcji udział wzięło 89 funkcjonariuszy, którzy skontrolowali 1549 pojazdów, nałożyli 115 mandatów karnych, zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych i wskazali 50 usterek w kontrolowanych samochodach.

Policja