Bezpieczeństwo

Postępowanie w przypadku kolizji lub wypadku

Kolizja jest to zdarzenie drogowe, w wyniku którego szkodzie ulega jedynie mienie np. samochód. Wypadek drogowy ma miejsce wtedy, gdy uczestniczące w niej osoby doznają urazów lub ponoszą śmierć.

źródło Interlex

Postępowanie w przypadku kolizji

Przede wszystkim w trakcie kolizji należy zatrzymać pojazd. Należy to uczynić ze spokojem i bez paniki.

Po zatrzymaniu pojazdu należy zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym kierowcom w miejscu zdarzenia tzn. należy postawić trójkąt ostrzegawczy oraz włączyć światła awaryjne. 

Kolejną czynnością w przypadku kolizji będzie zebranie danych personalnych drugiego kierowcy (imię nazwisko, adres, nr rejestracyjny i marka pojazdu, firma ubezpieczeniowa w której pojazd jest ubezpieczony oraz nr polisy). Naszym obowiązkiem jest także przedstawienie własnych danych personalnych drugiemu kierowcy. W przypadku, gdy istnieje wzajemna zgoda między kierowcami do ustalenia przebiegu kolizji nie jest wymagana obecność policji. W przypadku, gdy drugi kierowca jest sprawcą kolizji należy poprosić o sporządzenie oświadczenia. Dla jak najszybszego uzyskania odszkodowania oświadczenie należałoby sporządzić w siedzibie firmy ubezpieczeniowej sprawcy.

Nie zapomnijmy sprawdzić czy sprawca kolizji złożył podpis pod oświadczeniem.

Nie uchylajmy się również od odpowiedzialności w chwili, kiedy sami przyczyniliśmy się do spowodowania kolizji.

Pomimo, że obecność policji nie jest wymagana na miejscu zdarzenia istnieją wyjątki od tej zasady: w przypadku, gdy jeden z kierowców jest cudzoziemcem, w przypadku podejrzenia stanu nietrzeźwości u sprawcy kolizji. Policję należy wezwać również w przypadku różnicy zdań pomiędzy kierowcami.

Postępowanie w przypadku wypadku drogowego

Pierwszą czynnością w trakcie wypadku powinna być ocena sytuacji na miejscu zdarzenia. Najpierw należy sprawdzić w jakim stanie są poszkodowani. W razie konieczności należy udzielić pierwszej pomocy do czasu przybycia pogotowia.

Następnie należy zawiadomić o wypadku pogotowie ratunkowe oraz policję. Podobnie, jak w przypadku kolizji należy zabezpieczyć miejsce wypadku. Wiąże się to z zabezpieczeniem wszystkich możliwych dowodów z miejsca wypadku. Pozwoli to policji na talenie przebiegu wypadku oraz sprawcy wypadku.

Naszym obowiązkiem jest także pozostanie na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu policji. W przypadku oddalenia się sprawcy wypadku z miejsca zdarzenia, sąd jest uprawniony do wymierzenia mu kary.

Podobnie jak w przypadku kolizji należy uzyskać dane personalne sprawcy oraz spisać niezbędne oświadczenie w obecności policji.

Autorem artykułu jest firma Biuro Obsługi Szkód i Windykacji Wierzytelności InterLex Sp. z o.o.. Więcej informacji na stronie www.interlex.pl