Bezpieczeństwo

Policja: akcja PASY w całym kraju

Dzisiaj, tj. 25 listopada 2009 roku Policja przeprowadzi ogólnopolskie działania pod kryptonimem „Pasy”. Główna uwaga funkcjonariuszy zwracana będzie na to, czy kierujący oraz pasażerowie samochodów przestrzegają obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa.

Obowiązek korzystania z tych urządzeń wynika z „Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, artykuł 39 ust.1 prd, który stanowi:

1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

* osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;

* kobiety o widocznej ciąży;

* kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera;

* instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;

* policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

* funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;

* zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

* konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;

* osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.

3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.

Za nie korzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy grozi mandat karny w wysokości 100 zł oraz 2 punkty. Mandat i punkty kierowca otrzyma także w przypadku niedopełnienia obowiązku przewożenia dziecka w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci (150 zł i 3 punkty), a także za przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami (100 zł i 1 punkt).

Planowane działania policyjne pn. „PASY” mają na celu nie tylko karanie kierowców za łamanie przepisów prawa, lecz przede wszystkim zwrócenie uwagi użytkownikom dróg na konsekwencje jakie w przypadku kolizji lub wypadku niesie ze sobą jazda bez zapiętych pasów.

Prawa fizyki są bezwzględne dla uczestników wypadków samochodowych. Ciało człowieka w czasie zderzenia z przeszkodą nabiera ogromnej masy i prędkości. W przypadku wyrzucenia ciała przez przednią szybę ryzyko śmierci wzrasta kilkukrotnie. Równie ważne jest, aby pasy mieli zapięte pasażerowie. Nie dość, że w czasie uderzenia w przeszkodę zagrożeni są ryzykiem poważnych obrażeń, to na dodatek stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla osób siedzących z przodu pojazdu. W chwili uderzenia w sztywną przeszkodę przy prędkości 50 km/h, pasażer o wadze 70 kg napiera na przedni fotel z siłą ponad 1 tony. W razie czołowego zderzenia nie zapięty pasażer siedzący z tyłu, przełamie nawet oparcie przedniego fotela i zmiażdży osobę na nim siedzącą.

Pamiętajmy!

* Wszystkie osoby w samochodzie powinny zapiąć pasy bezpieczeństwa zanim pojazd ruszy z miejsca.

* Pasy nie ocalą życia w razie uderzenia w twardą przeszkodę z prędkością 100 czy więcej kilometrów na godzinę. Ale życie można stracić nie mając zapiętych pasów bezpieczeństwa przy zderzeniu z prędkością zaledwie 30-40 km/h.

* Dobrze zapięty pas ułatwia kierowcy panowanie nad samochodem, zwłaszcza  na zakrętach i na nierównościach drogi.

KGP