Bezpieczeństwo

LIVESAVER – szkolenia z bezpieczeństwa drogowego

W ostatnim czasie w Józefowie koło Warszawy odbyły się warsztaty szkoleniowe w ramach projektu LIFESAVER. Uczestniczyli w nich naczelnicy sekcji ruchu drogowego komend miejskich i powiatowych Policji.

źródło Policja

Projekt LIFESAVER jest największą w historii, wspólną inicjatywą sił policji drogowej z dwudziestu pięciu państw europejskich. Jego zasadniczym celem jest ochrona życia oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach Europy.

Warsztaty prowadzili przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Policji Ruchu Drogowego TISPOL: Odd Reidar Humlegaard – szef policji ruchu drogowego Norwegii, Pasi Kemppainen – szef policji ruchu drogowego Finlandii, Jan Guttormsen z dyrekcji policji ruchu drogowego Norwegii oraz przedstawicie policji ruchu drogowego z Belgii Lyle Baillie i Rik Dhoest.

Część projektu LIFESAVER stanowią wspólne operacje europejskich policji ruchu drogowego zmierzające do egzekwowania prawa przede wszystkim w zakresie przekraczania prędkości, prowadzenia pojazdu „po alkoholu”, nie stosowania pasów bezpieczeństwa oraz kontroli wykonywania transportu drogowego. Projekt ma również charakter szkoleniowy, służący budowaniu i doskonaleniu systemu działań z zakresu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Bardzo istotnym jego elementem jest także wymiana doświadczeń oraz tzw. „dobrych praktyk” pomiędzy służbami policyjnymi poszczególnych państw europejskich.

Główna część projektu skupia sześć krajów: Węgry, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię i Hiszpania. Projekt składa się z kilku komponentów, służących wsparciu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w sześciu krajach „wiodących”. Realizowany będzie w latach 2008 – 2011.