Bezpieczeństwo

Kontrole drogowe transportowców

Funkcjonariusze drogówki prowadzą dzisiaj w całej Polsce działania pod kryptonimem „TRUCK”, których głównym zadaniem jest ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowści w transporcie drogowym. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo kierowców, zarówno samochodów ciężarowych, ale także osobowych.

20 lipca 2010 roku Policja drogowa przeprowadzi ogólnopolskie działania pod kryptonimem „TRUCK” ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.

W tym celu zostaną utworzone statyczne „posterunki kontrolne” na ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu samochodów ciężarowych. Sprawdzeń policjanci dokonają także podczas patroli dynamicznych na pozostałych drogach.

Transport drogowy jest jednym z najbardziej popularnych sposobów przewożenia ładunków w krajach Unii Europejskiej. Taka sytuacja niesie za sobą szereg zagrożeń w ruchu drogowym, takich jak na przykład: zmęczenie kierowców związane z nieprzestrzeganiem czasowych norm pracy, przeciążenie pojazdów, zły stan techniczny, nieprawidłowości w dokumentacji itp.

Do działań zostaną włączeni przedstawiciele innych służb (Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna), które w zakresie swoich kompetencji dokonywać będą sprawdzeń osób, pojazdów oraz ładunków w ramach specjalistycznych patroli mieszanych.

W czasie działań „Truck” nie zabraknie także losowych kontroli stanu trzeźwości oraz sprawdzeń pod kątem przestępstw celno-akcyzowych.

Policja