Bezpieczeństwo

Działania Policji BUS w całym kraju

W poniedziałek 25 stycznia rozpoczynają się ogólnopolskie działania „BUS”. Są one ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób, w szczególności dzieci i młodzieży. Będą prowadzone cztery razy w roku w formie jednodniowych akcji, które potrwają od 6.00 do 22.00.

W prowadzonych kontrolach policjantów wspomogą funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego.

Działaniami będą objęte także pojazdy komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej, przewoźników państwowych i prywatnych.

Prowadzone kontrole będą ukierunkowane na:

– stan technicznego autobusów oraz przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców,

– stan trzeźwości kierowców autobusów;

– braki w wyposażeniu, w tym także dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość pojazdu,

– czas jazdy oraz postoju.

Aktualnie trwają ferie zimowe, dzieci i młodzież wyjeżdżają na wypoczynek, w związku z czym obserwowany jest wzmożony ruch autokarowy, a nie wszystkie tego typu pojazdu są sprawdzane przed wyjazdem. Zasadnym jest więc przeprowadzenie wzmożonych działań kontrolnych, również w trakcie podróży.

Policja