Bezpieczeństwo

Drogi Zaufania – poprawa bezpieczeństwa

W pierwszych trzech miesiącach 2009 roku zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo kierowców na głównych polskich drogach. Aż o 30 procent spadła liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na trasach objętych realizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad programem „Drogi zaufania”.

źródło GDDKiA

Na najdłuższej liczącej 721 km drodze krajowej nr 8  (Kudowa-Zdrój na granicy z Czechami – Budzisko na granicy z Litwą), która jako pierwsza została włączona do programu w 2007 roku, liczba wypadków drogowych spadła o 30 proc. – ze 137 w pierwszym kwartale 2008 roku do 95 w I kwartale 2009 roku. Jeszcze dynamiczniej obniżyła się liczba ofiar śmiertelnych – o 35 proc. W pierwszych miesiącach 2008 roku zginęły na tej drodze 43 osoby, w analogicznym okresie br. 28. O 17 proc. spadła również liczba rannych – z 181 do 150.

Równie wysokie spadki GDDKiA odnotowała na pozostałych drogach krajowych objętych programem (dk 1-9). Ogółem liczba ofiar śmiertelnych spadła tu również o 35 proc. – z 187 do 121, a liczba wypadków o 20 proc. – z 863 do 684.

„Drogi Zaufania” nie obejmują jeszcze całej sieci drogowej zarządzanej przez GDDKiA (w tym roku akcja jest rozszerzana na kolejne 88 dróg), ale realizacja programu na wybranych odcinkach poprawia w istotny sposób świadomość kierowców i tym samym bezpieczeństwo na wszystkich trasach w Polsce. Efektem jest obniżenie liczby zabitych z 493 w I kwartale 2008 roku do 317 w 2009 roku i liczby wypadków  z 2588 do 2017.

Program „Drogi Zaufania” powstał, by chronić życie i zdrowie użytkowników dróg krajowych. Jego celem jest zmniejszenie do 2013 r. liczby śmiertelnych ofiar wypadków na drogach krajowych o 75 proc. To pierwszy kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Składa się przede wszystkim z prac inżynieryjnych, które mają poprawić bezpieczeństwo kierowców, pieszych i rowerzystów. W wielu miejscach wymieniana jest nawierzchnia, remontowane są zatoki autobusowe, układane są chodniki, powstają ścieżki rowerowe, montowana jest sygnalizacja świetlna. GDDKiA buduje kładki dla przechodniów, bariery ochronne oraz latarnie oświetlające przejścia dla pieszych.

Jakie konkretnie działania poprawiające bezpieczeństwo podejmuje GDDKiA? Na drodze krajowej nr 5 w Wielkopolsce przebudowane zostały dwa skrzyżowania w miejscowościach Kłoda i Rydzyna, powstała sygnalizacja świetlna, zlikwidowano zjazdy na drogę krajową między skrzyżowaniami. Na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Poręba na Mazowszu powstało oświetlenie przejścia dla pieszych. Na drodze krajowej nr 7 w Skarżysku – Kamiennej w województwie świętokrzyskim i na drodze nr 1 w miejscowości Narkowy  w Pomorskiem zbudowano chodniki i zatoki autobusowe. W Lubuskiem na drodze nr 2 wprowadzono działania mające na celu uspokojenie ruchu – powstały wyspy spowalniające i nowe oznakowania przejścia dla pieszych na łuku drogi.

W najniebezpieczniejszych miejscach dopuszczalna prędkość ograniczana jest do 50 km/h. By egzekwować ten zakaz, wzdłuż dróg krajowych instalowane są oznakowane fotoradary. W ramach „Dróg zaufania” prowadzone są też działanie edukacyjne, których celem jest zmiana niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykorzystuje niestandardowe metody dotarcia do odbiorców, w tym happeningi.

Podczas nich na poboczu jezdni symuluje się wypadki samochodowe: są rozbite auta, statyści odgrywający role ofiar, wozy straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego i służby drogowej. O tym, że wypadek jest inscenizacją, podróżni dowiadują się z billboardów ustawionych kilkaset metrów dalej. Zapraszani są też na pobliski parking, gdzie mogą wziąć udział w kursie udzielania pierwszej pomocy, za pomocą alkogogli sprawdzić sprawność kierowcy po wypiciu jednego piwa czy skorzystać z symulatora jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Obecnie Polska znajduje się w niechlubnej czołówce państw, w których na drogach ginie najwięcej osób. Średnio na 100 wypadków śmierć ponosi w naszym kraju aż 11 osób, podczas gdy we Francji czy Czechach – sześć, a w Niemczech i Austrii – zaledwie dwie. Do 2013 r. program „Drogi zaufania” przynieść ma spadek o 75 proc. liczby ofiar śmiertelnych, ginących w wypadkach na wszystkich drogach krajowych.