Bezpieczeństwo

Bezpieczny Pieszy

Policja stołeczna informuje, że wydział ruchu drogowego w ramach działań kontrolno – prewencyjnych „Bezpieczny Pieszy” ujawnił 144 popełnionych przestępstw, nałożył 148 mandatów karnych na kwotę 18 450 złotych, skierował 2 wnioski do sądu grodzkiego i 2 pouczenia.

Celem tych działań jest wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań zarówno pieszych, jak i kierujących oraz wyrobienie w uczestnikach ruchu drogowego przeświadczenia o intensywności ich prowadzenia i nieuchronności odpowiedzialności za działania sprzeczne z prawem.

W Polsce widoczny jest szybki wzrost liczby uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie potęgują się zagrożenia życia i zdrowia osób korzystających z dróg. Skala wypadków w Polsce, zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym, należy do jednych z największych w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Do głównych przyczyn, poważnych wypadków drogowych, należy niewłaściwe zachowanie uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych, zarówno ze strony kierujących jak i pieszych.

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2009 roku prowadzona dla Warszawy obrazuje, że najczęstszą przyczyną wypadków drogowych z winy kierujących (828) było: nieprawidłowe przejeżdżania przejść dla pieszych – 256 wypadków, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 127 wypadków.

Osoby piesze w 2009 roku w Warszawie były sprawcami 136 wypadków drogowych, w których zginęło 28 osób, a 115 zostało ranne. Najczęstszymi przyczynami tych wypadków było: nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 37 wypadków, wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 37, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 33 wypadki.

Działania policjantów będą kontynuowane, a wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowych.

Policja, KSP