Bezpieczeństwo

Bezpieczniejsze wakacje

Wakacje to dla policjantów czas przede wszystkim wzmożonych kontroli drogowych i wielu innych działań mających zwiększyć bezpieczeństwo na dogach. Ze wstępnych danych Policji wynika, że w tym roku były one bezpieczniejsze niż w roku ubiegłym.

źródło KGP

Na drogach zdarzyło się mniej wypadków, w których zginęło i zostało rannych mniej osób. Policjanci natomiast zatrzymali więcej nietrzeźwych kierujących. Dziś ruszyła kolejna policyjna akcja – „Bezpieczna droga do szkoły”. W jej ramach przed szkołami pojawią się patrole policyjne. Policjanci będą karać kierowców, którzy łamią przepisy, a najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego będą tłumaczyć jak bezpiecznie zachować się na drodze.

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe wyprzedzanie to głownie przyczyny wypadków drogowych. Niemniej jednak w tym roku policjanci odnotowali o blisko 400 wypadków mniej niż w okresie wakacyjnym w roku ubiegłym. O blisko 200 było również mniej ofiar śmiertelnych i 445 osób mniej zostało rannych w tych wypadkach drogowych. Natomiast policjanci zatrzymali ponad 1 300 nietrzeźwych kierujących więcej niż w ubiegłoroczne wakacje.

Wśród sprawców wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym bardzo duży udział stanowili młodzi kierowcy w wieku 18-24 lat, a około 10% ofiar śmiertelnych w wypadkach stanowili motocykliści.

Zmniejszenie liczby wypadków możliwe było m.in. dzięki zaangażowaniu się Policji w różne akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze.

Wśród nich wymienić można:
– działania „Bus” – Policjanci ruchu drogowego dokonywali kontroli stanu technicznego autokarów oraz badań stanu trzeźwości kierujących wiozących dzieci i młodzież na wypoczynek.

– kampania „Rowerem bezpiecznie do celu” – Biuro Ruchu Drogowego KGP wraz z MSWiA, KRBRD zainicjowało kampanię ukierunkowaną na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poruszających się na rowerach. Inauguracja kampanii odbyła się 1 czerwca b.r. w Warszawie na Polu Mokotowskim, gdzie w miasteczku ruchu drogowego można było zdać egzamin na kartę rowerową. MSWiA ogłosiło konkurs na najlepszy projekt miasteczka ruchu drogowego.

– kampania „Dojedź motocyklem do końca wakacji” – W okresie wakacji zdarzenia z udziałem motocyklistów stanowią istotny odsetek wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Biuro Ruchu Drogowego KGP wspólnie z firmą Harley-Davidson zainicjowało działania ukierunkowane na bezpieczeństwo motocyklistów. Inauguracja kampanii miała miejsce w CSP w Legionowie, gdzie z policyjnymi instruktorami jazdy na motocyklu można było wymienić spostrzeżenia i uwagi na temat bezpiecznej jazdy na motocyklu oraz sprawdzić swoje umiejętności na torze przeszkód.

– udział w kampanii PKP PLK S.A. ,”Bezpieczny Przejazd – Zatrzymaj się i żyj!” – Policja kolejny rok z rzędu brała udział w ogólnopolskiej kampanii organizowanej przy udziale PKP PLK S.A., mającej na celu ograniczenie liczby wypadków drogowych, do których dochodzi na przejazdach kolejowych. Miejsca te znajdowały się w obszarze nadzoru sprawowanego przez Policję. Działania oprócz charakteru kontrolnego miały wymiar edukacyjno-informacyjny.

Pomimo zakończenia wakacji, policjanci nadal ze wzmożoną siłą dbają o bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza w okolicach szkół, ponieważ rozpoczął się właśnie rok szkolny. Od dzisiaj do 12 września br. potrwa ogólnopolska akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Przed szkołami pojawią się policyjne patrole by zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych. Funkcjonariusze będą karać kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, przede wszystkim w okolicach szkół. Policjanci będą też informować dzieci i młodzież o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach. W wielu szkołach przygotowano pogadanki na ten temat.