Bezpieczeństwo

Bezpieczna Ósemka – konferencja GDDKiA

W czwartek 28 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja w siedzibie Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, poświęcona programowi „Bezpieczna Ósemka”.

Program ten obejmuje przebudowę dróg, budowę chodników, barierek przy chodnikach, kładek dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych, weryfikację ograniczeń prędkości oraz zamontowanie około 90 fotoradarów na drodze krajowej nr 8.

„Statystyka wypadków wyraźnie pokazuje, że w tym roku może zginąć więcej ludzi niż w poprzednim, mimo tak wielu działań, które podejmuje wiele organizacji rządowych i pozarządowych. Mając to na względzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła całkowicie zmienić swoje podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo zamiast spadać – liczba zabitych rośnie” – powiedział Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

„Od tego roku przez najbliższe siedem lat będziemy realizować strategiczny plan „Dróg zaufania” – zmniejszenia liczby zabitych. Strategię podzielono na trzy programy operacyjne: akcję „Bezpieczna Ósemka”, którą rozpoczynamy w tym roku na dk 8. Jest to pilotażowy program, który będzie realizowany do 2013 roku. W przyszłym roku podobne działania zostaną wprowadzone na kolejnych ośmiu drogach krajowych, natomiast w roku 2009 działania zostaną rozszerzone na pozostałe 88 dróg krajowych” – poinformował szef GDDKiA.

„Kilkumiesięczna analiza naukowa potwierdziła, że podstawą wypadków jest nadmierna prędkość. Do innych podstawowych zagrożeń należy mieszanie się ruchu pieszego i samochodowego oraz ruchu tranzytowego i lokalnego” – podkreślił Waldemar Królikowski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Działania GDDKiA mają skupić się na dwóch podstawowych dziedzinach: • zmiany inżynieryjne – poprawa dróg, czyli wszystkich tych elementów, które sprawiają, że drogi są niebezpieczne • komunikacyjne – działania informacyjne za pośrednictwem map z informacjami gdzie trwają roboty budowlane i gdzie są fotoradary, za pośrednictwem mediów, happeningów, plakatów, ulotek, billboardów, a także serwisu internetowego www.drogizaufania.pl

Innowacyjną metodę komunikowania podjętych przez GDDKiA działań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie stanowić wykorzystanie systemu CB Radio – o czym poinformował Rzecznik Prasowy GDDKiA Andrzej Maciejewski.

Zachowanie życia i zdrowia jest nadrzędną ideą „Dróg zaufania”. Program wystartuje na drodze krajowej numer 8, przecinającej Polskę od granicy w Kudowie – przez Wrocław, Piotrków, Warszawę – po Suwałki i przejście graniczne w Budzisku.

Na konferencji przedstawione zostały konkretne działania operacyjnego programu, które mają podnieść bezpieczeństwo na drogach krajowych. Po raz pierwszy w tym samym miejscu i czasie połączone zostaną interesy wszystkich użytkowników dróg: kierowców i pieszych, mieszkańców miejscowości leżących wzdłuż ósemki oraz przyjezdnych. W roku 2008 projekt „Drogi zaufania” obejmie kolejnych osiem dróg.

W roku 2009 – pozostałe 88 dróg krajowych. Co piąty wypadek w Polsce ma miejsce właśnie na tych drogach. Obecnie 37 % z nich kończy się śmiercią.

źródło GDDKiA