Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo drogowe i oznakowanie poziome dróg

„Przy obecnym natężeniu ruchu, przy tej ilości samochodów, bez prawidłowego oznakowania i jego egzekwowania, system dróg nie będzie funkcjonował prawidłowo. Nie ma sensu budować dróg, które źle oznakowane będą miejscem na wskroś niebezpiecznym, albo wręcz nie będą spełniać swojej funkcji i będą sprawiać kłopoty kierowcom. Tam, gdzie mamy do czynienia ze spotkaniem się kilku potoków ruchu, trudne będzie zapewnienie wysokiego poziomu przejezdności, jeśli nie będziemy mieli perfekcyjnego systemu oznakowania dróg, w tym oznakowania poziomego” – powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień 7 stycznia br. podczas seminarium szkoleniowego „Oznakowanie poziome dróg i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego”.

2010.01.07 Seminarium „Oznakowanie poziome dróg i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego”W seminarium, zorganizowanym przez Polski Kongres Drogowy (PKD), wzięli również udział: Zbigniew Kotlarek, Prezes PKD, Andrzej Maciejewski, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Andrzej Grzegorczyk, Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, nadkomisarz Paweł Siedlec, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Jest to pierwsze z cyklu seminariów szkoleniowych, które mają za zadanie dostarczyć niezbędnej wiedzy zarządcom dróg, projektantom, inżynierom ruchu i firmom branży drogowej o stanie bezpieczeństwa, rozwiązaniach prawnych, organizacyjnych i technicznych służących poprawie bezpieczeństwa oraz zapoznać z najnowszymi technologiami dostępnymi na rynku.

2010.01.07 Seminarium „Oznakowanie poziome dróg i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego”W trakcie seminarium zostały omówione zagadnienia dotyczące stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, realizowane przez policję programy poprawy bezpieczeństwa na drogach i ocena ich efektów, efekty programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach samorządowych, wpływ oznakowania dróg na bezpieczeństwo ruchu. Uczestnicy seminarium zapoznali się z obowiązkami zarządców dróg oraz konsekwencjami prawnymi braku respektowania obowiązujących przepisów, a także z wpływem oznakowania dróg na bezpieczeństwo pieszych.

Ministerstwo Infrastruktury