Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo drogowe Holandii – wystąpienie

Członek Holenderskiej Rodziny Królewskiej, prof. Pieter van Vollenhoven, na zaproszenie Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, w dniu 23 kwietnia br., złożył wizytę w Polsce.

źródło Ministerstwo Infrastruktury

W trakcie wizyty prof. Pieter van Vollenhoven wygłosił w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury wykład dla parlamentarzystów RP, członków kierownictwa resortu oraz przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo transportu, m.in. Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych czy Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Podczas swojego wystąpienia prof. Pieter van Vollenhoven omówił zasady funkcjonowania Holenderskiej Rady Bezpieczeństwa oraz podzielił się doświadczeniami swojego kraju w zakresie wdrażania programów poprawiających bezpieczeństwo. Królestwo Holandii jest obecnie światowym liderem w tej dziedzinie.

– Niezależne badania nad przyczynami wypadków to jedyna szansa, aby dowiedzieć się jaki był prawdziwy przebieg wydarzeń i wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość – powiedział podczas wykładu Prezydent Holenderskiej Rady Bezpieczeństwa prof. Pieter van Vollenhoven. – Pana wystąpienie jest dla nas inspiracją do dyskusji i refleksji, bowiem łączy nas to, że chcemy zapewnić ludziom bezpieczeństwo – powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk.