Automoc

Znaki drogowe kierunku i miejscowości

Mają kształt prostokąta z zielonym i niebieskim tłem (w przypadku autostrady) z białymi napisami lub przedstawiają znaki drogowe wskazujące w danym kierunku. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli, co jest zgodne z tzw. Konwencją Wiedeńską (Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968 r.).

 SYMBOL WYGLĄD ZNACZENIE OBJAŚNIENIE
E-1Znaki drogowe E-1Tablica przeddrogowskazowaUprzedza o skrzyżowaniu.
Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
E-1aZnaki drogowe E-1aTablica przeddrogowskazowa na autostradzieUprzedza o wyjeździe z autostrady.
Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
E-1bZnaki drogowe E-1bTablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradęUprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.
Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
E-2aZnaki drogowe E-2aDrogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdniWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2bZnaki drogowe E-2bDrogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdniąWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2cZnaki drogowe E-2cDrogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzieWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2dZnaki drogowe E-2dDrogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzieWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2eZnaki drogowe E-2eDrogowskaz tablicowy umieszczany przed wjazdem na autostradęWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2fZnaki drogowe E-2fDrogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradęWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-3Znaki drogowe E-3Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogiWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-4Znaki drogowe E-4Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niejWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-5Znaki drogowe E-5Drogowskaz do dzielnicy miastaWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do dzielnic miast. Drogowskaz E-5 z napisem „Centrum” wskazuje kierunek do centrum miasta.
E-6Znaki drogowe E-6Drogowskaz do lotniskaWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-6aZnaki drogowe E-6aDrogowskaz do dworca lub stacji kolejowejWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-6bZnaki drogowe E-6bDrogowskaz do dworca autobusowegoWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-6cZnaki drogowe E-6cDrogowskaz do przystani promowejWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-7Znaki drogowe E-7Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugiWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-8Znaki drogowe E-8Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowegoWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-9Znaki drogowe E-9Drogowskaz do muzeumWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-10Znaki drogowe E-10Drogowskaz do zabytku jako dobra kulturyWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-11Znaki drogowe E-11Drogowskaz do zabytku przyrodyWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-12Znaki drogowe E-12Drogowskaz do punktu widokowegoWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-12aZnaki drogowe E-12aDrogowskaz do szlaku rowerowegoWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-13Znaki drogowe E-13Tablica kierunkowaWskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.
E-14Znaki drogowe E-14Tablica szlaku drogowegoWskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
E-14aZnaki drogowe E-14aTablica szlaku drogowego przy autostradzieWskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
E-15aZnaki drogowe E-15aNumer drogi krajowejWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-15bZnaki drogowe E-15bNumer drogi wojewódzkiejZnak E-15b stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi wojewódzkiej lub wjazdu na tę drogę.
Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 80 kN = 8.1577 ton.
E-15cZnaki drogowe E-15cNumer autostradyWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-15dZnaki drogowe E-15dNumer drogi ekspresowejWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-15eZnaki drogowe E-15eNumer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazduWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-15fZnaki drogowe E-15fNr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10tWykaz dróg krajowych obejmujący odcinki dróg krajowych po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 100 kN.
E-15gZnaki drogowe E-15gNr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8tWykaz dróg krajowych obejmujący odcinki dróg krajowych po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 100 kN.
E-16Znaki drogowe E-16Numer szlaku międzynarodowegoWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-17aZnaki drogowe E-17aMiejscowośćOznacza wjazd do miejscowości
E-18aZnaki drogowe E-18aKoniec miejscowościOznacza wyjazd z miejscowości.
E-19aZnaki drogowe E-19aObwodnicaWskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
E-20Znaki drogowe E-20Tablica węzła drogowego na autostradzieInformuje o zbliżaniu się do wyjzdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują:
górna – numer wyjazdu,
dolna – odległość tablicy od wyjazdu;
zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podana nazwa węzła.
E-21Znaki drogowe E-21Dzielnica (osiedle)Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem „Centrum” informuje o wjeździe do centrum miasta.
E-22aZnaki drogowe E-22aSamochodowy szlak turystycznyWskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej, wytyczającej szlak.
E-22bZnaki drogowe E-22bObiekt na samochodowym szlaku turystycznymWskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.
E-22cZnaki drogowe E-22cInformacja o obiektach turystycznychInformuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.

opracowanie własne na podstawie: ltesty.pl, prawo-jazdy-360.pl